De cijfers van het UWV laten zien dat Buro BOB al jaren boven gemiddeld succesvol scoort met de diensten en voorzieningen voor het UWV. 
Ook kandidaten, die een traject hebben gevolgd bij buro BOB, waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 8,7


Modulaire Re- Integratie Dienstverlening
Modulaire Re- Integratie Dienstverlening
Wat is dat?

Ervaring leert dat niet iedereen klaar is om direct stappen te zetten richting werk. Om deze reden heeft het UWV een aantal modulaire re-integratiediensten ontwikkeld die Buro BOB uitvoert . Deze zijn :  

-Participatie interventie

-Bevorderen maatschappelijke deelname

-Praktijkassessment 

-Begeleiding tijdens scholing 

Modulaire Re-integratie Dienstverlening
Voor wie? 

Modulaire re-integratiedienstverlening  kan ingezet worden voor  de volgende kandidaten :  

– Kandidaten  met een ZW-uitkering 

– Kandidaten met een  AG uitkering  ( WGA, WIA,Wajong, WAZ)

-Bepaalde kandidaten met een WW uitkering 

Modulaire Re-integratie Dienstverlening
Waarom Buro BOB?

-Buro BOB biedt maatwerk aan kandidaten. Iedere persoon en iedere situatie is uniek

-De re-integratie- loopbaancoaches van Buro BOB hebben veel ervaring om kandidaten in hun kracht te zetten. (empowerment) 

-De coaches binnen buro BOB met een achtergrond in de hulpverlening zijn uitstekend in staat om de modulaire diensten uit te voeren

-Buro BOB is betrokken en zoekt naar de hoogst haalbare mogelijkheden voor kandidaten

-Buro BOB beschikt over kantoren in al onze werkgebieden Rijk van Nijmegen, Midden Gelderland en Stedendriehoek Noord West Veluwe. Ook alle coaches van Buro BOB wonen in deze werkgebieden

-Buro BOB is een regionaal re-integratie- loopbaanbureau en heeft daardoor goed zicht op de regionale arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op deze arbeidsmarkt

Contact ?  Bel of mail voor info en  een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
Werkfit

Werkfit maken 

Wat is dat?

Buro BOB voert Werkfit  re-integratiediensten uit voor kandidaten die nog niet klaar zijn voor betaald werk. Tijdens het Werkfit traject onderzoekt Buro BOB samen met de kandidaat wat nodig om in de toekomst weer aan het werk te gaan.  Met de resultaten uit het onderzoek worden concrete stappen gemaakt richting arbeidsmarkt .

Buro BOB kenmerkt zich door haar inventiviteit en is sterk in het in beeld krijgen van de talenten van kandidaten en deze te vertalen naar haalbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Buro Bob biedt tijdens het Werkfit traject ondersteuning bij:

– Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

-Versterken van de werknemersvaardigheden

-In beeld brengen van de  arbeidsmarktpositie

Werkfit maken

Voor wie? 

Werkfit trajecten zijn bedoeld voor de volgende klantgroepen van het UWV:

-kandidaten met een AG-uitkering

-kandidaten met een ZW uitkering

-bepaalde kandidaten met een WW-uitkering

Werkfit maken

Waarom Buro BOB? 

-De resultaten van Buro BOB liggen boven het landelijk gemiddelde

-Buro BOB biedt maatwerk aan kandidaten. Iedere persoon en iedere situatie is uniek

-Buro BOB kenmerkt zich door zeer gedreven en vakbekwame re-integratie- loopbaancoaches

-Buro BOB is betrokken en zoekt naar de hoogst haalbare mogelijkheden voor kandidaten

-Buro BOB beschikt over kantoren in al onze werkgebieden Rijk van Nijmegen, Midden Gelderland en Stedendriehoek Noord West Veluwe. Ook alle coaches van Buro BOB wonen in deze werkgebieden

-Buro BOB is een regionaal re-integratie- loopbaanbureau en heeft daardoor goed zicht op de regionale arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op deze arbeidsmarkt.

Naar werk

-Naar werk

Wat is dat ? 

Buro BOB voert Naar werk re-integratiedienst uit voor kandidaten die hulp willen of nodig hebben bij het vinden of hervatten van werk. Buro BOB begeleidt kandidaten richting loondienstverband en zelfstandig ondernemerschap.

Daarnaast heeft Buro BOB ervaring om samen met werkgevers specifieke functies of werkplekken binnen de organisatie te creëren  ( functiecreatie) en de ervaring met het passend maken van functies of werkplekken (Jobcarving) 

Naar werk

Voor wie? 

-Naar werk is bedoeld voor de volgende klantgroepen van het UWV:

-kandidaten met een AG-uitkering 

-kandidaten met een ZW uitkering

-bepaalde kandidaten met een WW-uitkering

Naar werk

Waarom Buro BOB? 

-De resultaten van Buro BOB liggen boven het landelijk gemiddelde

-Buro BOB biedt maatwerk aan kandidaten. Iedere persoon en iedere situatie is uniek

-Buro BOB kenmerkt zich door zeer gedreven en vakbekwame coaches en jobhunters

-Buro BOB is betrokken en zoekt naar de hoogst haalbare mogelijkheden voor kandidaten

-Buro BOB beschikt over kantoren in al onze werkgebieden Rijk van Nijmegen, Midden Gelderland en Stedendriehoek Noord West Veluwe. Ook alle coaches van Buro BOB wonen in deze werkgebieden

-Buro BOB is een regionaal re-integratie- loopbaanbureau en heeft daardoor goed zicht op de regionale arbeidsmarkt en de ontwikkelingen op deze arbeidsmarkt.

Jobcoaching

Jobcoaching: wat is dat? 

Jobcoachen is een vorm van persoonlijke ondersteuning voor een kandidaat die (weer) aan het werk gaat. In het kort komt het erop neer dat de jobcoach werk gerelateerde ondersteuning biedt, zoals: 

 –ondersteuning bieden bij een trainings- of inwerkprogramma  

–begeleiding op de werkvloer 

 –begeleiding  van de werkgever/werkbegeleider

Jobcoaching heeft als doel dat de kandidaat op termijn zelfstandig(er) zijn werk uit kan voeren.

Jobcoachen: voor wie? 

Jobcoaching wordt ingezet als kandidaten met een AG-uitkering gaan werken en ondersteuning nodig hebben tijdens een proefplaatsing of dienstbetrekking. 

Jobcoachen: waarom Buro BOB ?

 –Buro BOB werkt met gecertificeerde/register jobcoaches die erkend zijn door het UWV 

-Buro BOB werkt volgens de methodiek “Supported Employment” (de oorsprong van de jobcoaching) 

 –De methodiek van Buro BOB is persoonlijk en biedt ondersteuning aan wat de kandidaat nodig heeft

-Buro Bob werkt regionaal en de jobcoaches wonen en werken in onze werkregio’s Rijk van Nijmegen, Stedendriehoek- Noord- West Veluwe  en Midden Gelderland 


Waarom Buro BOB?

Buro Bob biedt maatwerk

Buro BOB biedt maatwerk aan de kandidaat. De trajecten zijn betrokken en resultaatgericht. De medewerkers van Buro BOB zijn altijd op zoek naar de hoogst haalbare mogelijkheden voor de kandidaat. Dit kan regulier werk of activering zijn.

Buro BOB heeft jarenlange expertise in het begeleiden en coachen van kandidaten met burnout , psychische- en psychiatrische klachten en sociaal maatschappelijk problematiek. De doelgroepen variëren van zowel hoog als laagopgeleide kandidaten.